Aktualności

30.06.2017
Nabór na rozwijanie działalności gospodarczej Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków: W ramach naboru zainteresowane osoby mogą składać wnioski dotyczące operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności g
30.06.2017
Głosuj nasz dzielnicowy asp. szt. Łukasz Kunicki
27.06.2017
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2017 roku
20.06.2017
Konsultacje społeczne dotyczące projektów kart do głosowania - dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu 21.06.2017 r.
09.06.2017
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2017 ROKU.
07.06.2017
W dniach 3 i 4 czerwca 2017 roku w miejscowościach Chudoba (CTIF) i Jasienie (kat. A i C) odbyły się zawody sportowo pożarnicze gminnych jednostek OSP o Puchar Wójta Gminy Lasowice Wielkie.