Aktualności

20.02.2017
Wernisaż 5.03.2017
15.02.2017
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków GSW odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 roku ( poniedziałek ) o godz. 1200 I termin, o godz. 1230 II termin w Sali Rady Gminy Lasowice Wielkie ( sala nr 04 – parter ) w Lasowicach Wielkich.
14.02.2017
Przypominamy o dalszym stosowaniu zasad zawartych w apelu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
13.02.2017
w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego z zapleczem magazynowym w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tułach
07.02.2017
GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
03.02.2017
MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI
03.02.2017
Jak co roku w biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Stobrawy" w kluczborskim Ratuszu, można za darmo rozliczyć PIT, przekazując jednocześnie swój 1% na program "Działaj Lokalnie". Na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl, można także pobrać
31.01.2017
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2017
23.01.2017
informuje o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.