Aktualności

12.07.2016
Program Monitoringu Lasów
30.06.2016
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2014 ROKU
23.06.2016
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2016
14.06.2016
13 czerwca rozpocznie się cykl spotkań, podczas których mieszkańcom zaprezentowany zostanie projekt „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno”.
08.06.2016
Sprawozdanie z konsultacji społecznych - PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2016
03.06.2016
Informuję, że w związku z zaplanowanym ćwiczeniem RENEGADE-SAREX 16/I w dniach 07 - 09 czerwca 2016 r. (10 -czerwca termin zapasowy), przewiduje się możliwość uruchomienia syren alarmowych.
02.06.2016
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania w sferze KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2016 roku
24.05.2016
DRUHOWIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LASOWICACH WIELKICH ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTOŚĆ STRAŻACKĄ ORAZ FESTYN W DNIU 28 MAJA 2016 ROKU * SOBOTA *
19.05.2016
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2016
18.05.2016
Piknik z Funduszami Europejskimi odbywający się w ramach Święta Województwa Opolskiego organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z Nyskim Domem Kultury.