Aktualności

28.05.2015
Informuję, że spotkanie „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020”zaplanowane w dniu 29.05.2015 w godz.11:00-14:00 w Starostwie Brzeskim, adres: ul. Wyszyńskiego 23, zostaje ODWOŁANE. S
28.05.2015
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, iż w dniu 28 maja 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich została wywieszona na okres 7 dni oferta złożona na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwiet
26.05.2015
W związku z trwającymi pracami nad „Strategią Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025” zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie do dnia 29.05.2015 r. ankiet dot.:
21.05.2015
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „BYCZYŃSKA” Samorząd Uczniowski i Wolontariat ZSP NR2 CKU w Kluczbork Z A P R A S Z A
19.05.2015
Samorząd Województwa Opolskiego w ramach realizacji inicjatywy „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020” organizuje 4 spotkania informacyjno-szkoleniowe.
18.05.2015
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE INFORMUJE, ŻE SPIS WYBORCÓW DO IZBY ROLNICZEJ W OPOLU JEST WYŁOŻONY DO WGLĄDU OD DNIA 08 MAJA 2015 ROKU W POKOJU NR 3 na I p.
13.05.2015
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Kluczborku i Sądzie Okręgowym w Opolu Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Gminy Las
12.05.2015
W związku z zaplanowanym ćwiczeniem na obszarze kraju , w ramach którego przewiduje się uruchomienie systemu alarmowania informuje się mieszkańców gminy Lasowice Wielkie, że w dniu 12 maja 2015 r. ( termin zapasowy 13 maja) na terenie gminy zosta
29.04.2015
Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM, w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.