Aktualności

28.10.2015
Szanowni Państwo! Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszą ofertą niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorców.
12.10.2015
Informuję, że w związku z zaplanowanym ćwiczeniem RENEGADE-SAREX 15/II na terenie kraju w dniach 13 i 14 października 2015 r. przewiduje się możliwość uruchomienia syren alarmowych.
17.09.2015
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 17 września 2015 roku
08.09.2015
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.09.2015
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY PAN RAJMUND KINDER INFORMUJE MIESZKAŃCÓW GMINY,
01.09.2015
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" przeprowadza badania, w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, których celem jest poznanie Państwa opinii na temat kierunku rozwoju obszaru Doliny Stobrawy tj. gmin: Byc