Aktualności

09.06.2015
Zaproszenie na spotkanie dot. dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025” w dniu 17.06.2015 r. o godz. 16.00
02.06.2015
„Z naturą za pan brat” projekt realizowany przez Grupę „Niezapominajka” działającą przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku, skierowany do 40 osób niepełnosprawnych - mieszkańc
02.06.2015
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 z zakresu - KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI; Konkurs ogłoszony na podstawie: 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2
29.05.2015
Informuję, iż Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Marszałek Województwa Opolskiego we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ogłaszają XV edycję Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów".
28.05.2015
Informuję, że spotkanie „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020”zaplanowane w dniu 29.05.2015 w godz.11:00-14:00 w Starostwie Brzeskim, adres: ul. Wyszyńskiego 23, zostaje ODWOŁANE. S
28.05.2015
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, iż w dniu 28 maja 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich została wywieszona na okres 7 dni oferta złożona na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwiet
26.05.2015
W związku z trwającymi pracami nad „Strategią Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025” zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie do dnia 29.05.2015 r. ankiet dot.:
21.05.2015
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „BYCZYŃSKA” Samorząd Uczniowski i Wolontariat ZSP NR2 CKU w Kluczbork Z A P R A S Z A
19.05.2015
Samorząd Województwa Opolskiego w ramach realizacji inicjatywy „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020” organizuje 4 spotkania informacyjno-szkoleniowe.
18.05.2015
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE INFORMUJE, ŻE SPIS WYBORCÓW DO IZBY ROLNICZEJ W OPOLU JEST WYŁOŻONY DO WGLĄDU OD DNIA 08 MAJA 2015 ROKU W POKOJU NR 3 na I p.