Aktualności

07.08.2017
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017
03.08.2017
Informuję, że Gmina Kluczbork wspólnie z Powiatem Kluczborskim organizuje Gminno-Powiatowe Dożynki w Kujakowicach, które odbędą się 2-3 września.
03.08.2017
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych
28.07.2017
GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
27.07.2017
Prawnicy doradzają za darmo Już drugi rok zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie kluczborskim funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które są zlokalizowane w: