Aktualności

14.06.2016
13 czerwca rozpocznie się cykl spotkań, podczas których mieszkańcom zaprezentowany zostanie projekt „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno”.
08.06.2016
Sprawozdanie z konsultacji społecznych - PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2016
03.06.2016
Informuję, że w związku z zaplanowanym ćwiczeniem RENEGADE-SAREX 16/I w dniach 07 - 09 czerwca 2016 r. (10 -czerwca termin zapasowy), przewiduje się możliwość uruchomienia syren alarmowych.
02.06.2016
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania w sferze KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2016 roku
24.05.2016
DRUHOWIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LASOWICACH WIELKICH ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTOŚĆ STRAŻACKĄ ORAZ FESTYN W DNIU 28 MAJA 2016 ROKU * SOBOTA *
19.05.2016
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2016
18.05.2016
Piknik z Funduszami Europejskimi odbywający się w ramach Święta Województwa Opolskiego organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z Nyskim Domem Kultury.
05.05.2016
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2016
19.04.2016
Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM, w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konkurs skierowa
14.04.2016
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza nabór na warsztaty rękodzielnicze!