Aktualności

09.03.2018
W Gminie Lasowice Wielkie realizowany jest program „KOPERTA ŻYCIA”
09.03.2018
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w PIERWSZYM półroczu 2018 roku przez organizacje pozarządowe
02.03.2018
Gmina Lasowice Wielkie - Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017
26.02.2018
o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury
23.02.2018
Zaprasza rolników z powiatu kluczborskiego do udziału w szkoleniach informacyjnych dotyczących składania wniosku o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus
23.02.2018
Już trzeci rok zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie kluczborskim funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które są zlokalizowane w:
20.02.2018
Opolska Policja otrzymała właśnie informację o aktywności oszustów działających między innymi metodą „na wnuczka” i „na policjanta”.
20.02.2018
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej OSTRZEŻENIE
16.02.2018
Sprawozdanie sporządzone dnia 15 lutego 2018r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie