Aktualności

25.07.2018
Już trzeci rok zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie kluczborskim funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które są zlokalizowane w:
28.06.2018
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2018 ROKU.
21.06.2018
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 2
30.05.2018
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu
28.05.2018
Lasowice Wielkie 19 lipca 2018 przy Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99A