Aktualności

11.02.2015
w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych
03.02.2015
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2015
03.02.2015
w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego z zapleczem magazynowym w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Ciarce nr 28 b
02.02.2015
– jakość życia mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie – link do kwestionariusza:
26.01.2015
GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
22.01.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach realizacji „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu” – Prosument Opolski
15.01.2015
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno”.
15.01.2015
Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osób powołanych do składu rad nadzorczych.