Aktualności

10.11.2017
W imieniu Centrum Szkoleniowego MASTERLANG chciałabym zaprosić Państwa, do wzięcia udziału w kursach języka angielskiego, które są realizowane na różnych poziomach zaawansowania (początkujący – zaawansowany).
02.11.2017
GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
26.10.2017
Sprawozdanie sporządzone dnia 26 października 2017r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018
06.10.2017
dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018
13.09.2017
Policja ostrzega, że w ostatnich dniach na terenie Opolszczyzny odnotowano wzrost oszustw na tzw. Policjanta
12.09.2017
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA STOBRAWY” ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE KONKURSU NA WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI”
21.08.2017
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2017 roku przez organizacje pozarządowe
18.08.2017
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia