Aktualności

21.07.2016
IV Regionalne Zawody Dekarzy w Chudobie
20.07.2016
Ochotnicza Straż Pożarna oraz Rada Sołecka serdecznie zapraszają na II Turniej piłki siatkowej o "Puchar Sołtysa" Lasowic Małych
14.07.2016
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Jasienie
12.07.2016
Program Monitoringu Lasów
30.06.2016
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2014 ROKU
23.06.2016
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2016
14.06.2016
13 czerwca rozpocznie się cykl spotkań, podczas których mieszkańcom zaprezentowany zostanie projekt „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno”.
08.06.2016
Sprawozdanie z konsultacji społecznych - PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2016
03.06.2016
Informuję, że w związku z zaplanowanym ćwiczeniem RENEGADE-SAREX 16/I w dniach 07 - 09 czerwca 2016 r. (10 -czerwca termin zapasowy), przewiduje się możliwość uruchomienia syren alarmowych.
02.06.2016
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania w sferze KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2016 roku