Aktualności

06.03.2017
Jak co roku i tym razem odbyły się w dniu 03.03.2017 o godz. 9 w Sali Narad Urzędu Gminy gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".
06.03.2017
przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Tułach 39 b.
02.03.2017
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2017 roku przez organizacje pozarządowe
02.03.2017
Wójt Gminy Lasowice Wielkie Zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania BLISKO
22.02.2017
Gmina Lasowice Wielkie - Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
22.02.2017
Sprawozdanie sporządzone dnia 21 lutego 2017r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2017
20.02.2017
Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN) 15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekruta
20.02.2017
Wernisaż 5.03.2017
15.02.2017
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków GSW odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 roku ( poniedziałek ) o godz. 1200 I termin, o godz. 1230 II termin w Sali Rady Gminy Lasowice Wielkie ( sala nr 04 – parter ) w Lasowicach Wielkich.
14.02.2017
Przypominamy o dalszym stosowaniu zasad zawartych w apelu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.