Aktualności

01.08.2016
Zapraszamy na przystanek HAPPY BUS w Lasowicach Wielkich
29.07.2016
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że w dniu 01 sierpnia 2016 r. godz. 17.00 odbędzie się włączenie syren alarmowych ( ciągły sygnał trwający 1 minutę ) dla upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
21.07.2016
IV Regionalne Zawody Dekarzy w Chudobie
20.07.2016
Ochotnicza Straż Pożarna oraz Rada Sołecka serdecznie zapraszają na II Turniej piłki siatkowej o "Puchar Sołtysa" Lasowic Małych
14.07.2016
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Jasienie
12.07.2016
Program Monitoringu Lasów
30.06.2016
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2014 ROKU
23.06.2016
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2016
14.06.2016
13 czerwca rozpocznie się cykl spotkań, podczas których mieszkańcom zaprezentowany zostanie projekt „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno”.
08.06.2016
Sprawozdanie z konsultacji społecznych - PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2016