Aktualności

07.05.2018
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" ogłasza nabór wniosków nr 2G/2018 na projekt grantowy pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność” oraz nabór nr 6/2018 dotyczący realizacji przedsięw
23.04.2018
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu – Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 83, 46-282 Lasowice Wielkie. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich, Szkoła Podstawo
03.04.2018
ELIMINACJE GMINNE Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
19.03.2018
W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty