Aktualności

25.10.2016
informujemy, że dnia 27.10.2016r. na stronie internetowej: www.owesbyczyna.pl pojawi się informacja o rozpoczęciu rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” realizowanego w ramach Regiona
19.10.2016
I N F O R M A C J A dla przyłączających się do kanalizacji sanitarnej w Laskowicach Termin na wykonywanie podłączeń nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej i podpisania umowy z PW „Hydrokom” : do 31 czerwiec 2017r.
17.10.2016
GMINNE ALTERNATYWY 3 EDYCJA Profilaktyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy 21 października od godziny 9.00 do ZGSP w Chocianowicach
11.10.2016
Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektów zarządzeń w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber
07.10.2016
Ogłoszenie „SZKOLENIOWE ŚRODY”
01.09.2016
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2016 roku przez organizacje pozarządowe
01.09.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie o rozpoczęciu konsultacji
30.08.2016
Szczęśliwe wakacje w Lasowicach POD HASŁEM " ZABAWA BEZ GRANIC" Organizator: Stowarzyszenie, Rada Sołecka, OSP Lasowice Wielki
10.08.2016
W dniu 7 sierpnia 2016 roku mieszkańcy Lasowic Wielkich gościli pielgrzymów z Legnicy.
04.08.2016
Obwieszczenie - wyłożenie do publicznego wglądu Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lasowice Wielkie