Aktualności

12.04.2017
INFORMACJA dot. kanalizacji w miejscowości LASKOWICE
06.04.2017
Kampania informacyjna na temat wypalania traw.
27.03.2017
Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone ponieważ do dnia 24 marca 2017 roku, żaden z oferentów nie złożył żądanego wadium.
22.03.2017
W związku z zaplanowanym treningiem , w ramach którego przewiduje się możliwość uruchomienia systemu alarmowania, informuje się mieszkańców gminy Lasowice Wielkie, że w dniach 22 -23 marca 2017 r. na terenie gminy mogą zostać ćwiczebnie uruc
09.03.2017
Na podstawie uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXIII/127/16 z dnia 30 listopada w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Lasowice Wielkie przeprowadzono weryfikację 8 wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy