Aktualności

02.03.2017
Wójt Gminy Lasowice Wielkie Zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania BLISKO
22.02.2017
Gmina Lasowice Wielkie - Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
22.02.2017
Sprawozdanie sporządzone dnia 21 lutego 2017r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2017
20.02.2017
Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN) 15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekruta
20.02.2017
Wernisaż 5.03.2017
15.02.2017
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków GSW odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 roku ( poniedziałek ) o godz. 1200 I termin, o godz. 1230 II termin w Sali Rady Gminy Lasowice Wielkie ( sala nr 04 – parter ) w Lasowicach Wielkich.
14.02.2017
Przypominamy o dalszym stosowaniu zasad zawartych w apelu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
13.02.2017
w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego z zapleczem magazynowym w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tułach
07.02.2017
GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.