Aktualności

20.06.2017
Konsultacje społeczne dotyczące projektów kart do głosowania - dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu 21.06.2017 r.
09.06.2017
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2017 ROKU.
07.06.2017
W dniach 3 i 4 czerwca 2017 roku w miejscowościach Chudoba (CTIF) i Jasienie (kat. A i C) odbyły się zawody sportowo pożarnicze gminnych jednostek OSP o Puchar Wójta Gminy Lasowice Wielkie.
06.06.2017
Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Lokalnej Strategii Rozwoju
06.06.2017
Zapraszamy na spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanów w ramach organizowanych naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na
05.06.2017
Informuję, że w związku z zaplanowanym ćwiczeniem RENEGADE-SAREX 17/I w dniach 06 - 08 czerwca 2016 r. ( 9 czerwca – termin zapasowy) na terenie gminy Lasowice Wielkie rozwijane będą elementy systemu wykrywania i alarmowania z możliwością uruc