Aktualności

27.03.2017
Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone ponieważ do dnia 24 marca 2017 roku, żaden z oferentów nie złożył żądanego wadium.
22.03.2017
W związku z zaplanowanym treningiem , w ramach którego przewiduje się możliwość uruchomienia systemu alarmowania, informuje się mieszkańców gminy Lasowice Wielkie, że w dniach 22 -23 marca 2017 r. na terenie gminy mogą zostać ćwiczebnie uruc
09.03.2017
Na podstawie uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXIII/127/16 z dnia 30 listopada w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Lasowice Wielkie przeprowadzono weryfikację 8 wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy
09.03.2017
Akcja wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, organizowana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.
06.03.2017
Jak co roku i tym razem odbyły się w dniu 03.03.2017 o godz. 9 w Sali Narad Urzędu Gminy gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".
06.03.2017
przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Tułach 39 b.
02.03.2017
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2017 roku przez organizacje pozarządowe