Aktualności

12.12.2011
NAJLEPSZYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM GOSPODARSTWEM ROLNYM PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU
Miło jest nam poinformować, że gospodarstwo rolne Pana Romualda Jagieły z Laskowic ogłoszone zostało NAJLEPSZYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM GOSPODARSTWEM ROLNYM PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU !!!

 

Miło jest nam poinformować, że gospodarstwo rolne Pana Romualda

Jagieły z Laskowic ogłoszone zostało NAJLEPSZYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM GOSPODARSTWEM ROLNYM PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU !!!

 

1 grudnia 2011 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się podsumowanie ósmej edycji konkursu „Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku”.


Obszar objęty konkursem to teren woj. opolskiego. Konkurs skierowany był do rolników indywidualnych prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą ponieważ to te gospodarstwa w największym stopniu zagrażają środowisku naturalnemu na wsi.


W konkursie oceniano gospodarstwa pod kątem: ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z powadzonej w gospodarstwie działalności, wytwarzania produktów w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin, zapewnienia warunków dobrostanu zwierząt, użytkowania gruntów w sposób nie pogarszający ich jakości.

Konkurs realizowany był jednoetapowo. Z każdego powiatu województwa opolskiego udział w konkursie wzięło jedno gospodarstwo. Warunkiem uczestnictwa było jego zgłoszenie w określonym terminie do OODR Łosiów lub Terenowych Zespołów Doradztwa. Początkiem września 2011 roku przeprowadzono lustracje 11 gospodarstw.


Gospodarstwom o najwyższej liczbie punktów przyznano I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono 1 grudnia 2011 r. nagrody - ponieważ w tym konkursie nie ma przegranych. Nagrody ufundowali: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Opolu, Agencja Rynku Rolnego OT w Opolu.


W czołówce oprócz gospodarstwa Pana Jagieły znaleźli się:
Renata Zimnik - Wierzch, gm. Głogówek - miejsce II

Anna Seifert - Szewior i Krzysztof Szewior, Komorniki, gm. Strzeleczki - miejsce IIIWyróżniono:
Przedsiębiorstwo Rolne „GOWROL” Sp. z o.o. - Goworowie, gm. Kamiennik
Jadwiga i Hubert Murlowscy - Raszowa, gm. Leśnica

Podczas konferencji można było uzupełnić wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii wysłuchując wykładów oraz uczestnicząc w zajęciach praktycznych (zwiedzanie wystawy).

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!