Aktualności

31.10.2018
Nabory wniosków i szkolenia w Dolinie Stobrawy
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez

Nabory wniosków i szkolenia w Dolinie Stobrawy

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Nabory od nr 7/2018 - do nr 13/2018 odbędą się w okresie od dnia 12.11.2018 do 30.11.2018, godz. 15.00.

- Nabór nr 7/2018 - Rozwój rynków zbytuWysokość limitu środków w tym naborze wynosi 200 000,00 zł

- Nabór nr 8/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 420 000,00 zł

- Nabór nr 9/2018 - Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 300 000,00 zł

- Nabór nr 10/2018 - Wspieranie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 100 000,00 zł

- Nabór nr 11/2018 - Wspieranie współpracy w zakresie usług turystycznych – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 100 000,00 zł

- Nabór nr 12/2018 - Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 100 000,00 zł

- Nabór nr 13/2018 - Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych – Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 70 000,00 zł

Szczegółowe warunki i pełne ogłoszenia dotyczące powyższych naborów znajdują się pod adresem: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/

Formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanu w ramach organizowanych naborów nr od 7 do 13.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 8.11.2018r. o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Szkolenie z pisania biznesplanu odbędzie się 9.11.2018r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Uczestnictwo w spotkaniach będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.