Na plantacjach rzepaku ozimego pojawiły się chrząszcze słodyszka rzepakowego.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU

ODDZIAŁ W KLUCZBORKU

ul. Żeromskiego 3B, 46-200 Kluczbork

tel./fax: (77) 418 66 78

www.piorin.gov.pl/opole, e-mail: o-kluczbork@piorin.gov.pl

Roślina: Rzepak ozimy
Agrofag: Słodyszek rzepakowy

Data publikacji komunikatu: 16.04.2018 r.

Data zakończenia zabiegów : 25.04.2018 r.

 

kliknij aby powiększyć

Szczegóły:
Na plantacjach rzepaku ozimego pojawiły się chrząszcze słodyszka rzepakowego.

Zalecenia:
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania słodyszka rzepakowego na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.
Chrząszcze na pola rzepaku przelatują najczęściej w okresie przed kwitnieniem, gdy temperatura powietrza osiągnie wartość powyżej 15oC. Szkody na plantacjach rzepaku powodują głównie chrząszcze wgryzające się do pąków kwiatowych, wydrążając ich część, aby dostać się do pyłku kwiatowego. Uszkodzone pąki żółkną, usychają a następnie opadają, pozostają jedynie szypułki kwiatowe.
Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości to jest stwierdzenia:
• 1-2 chrząszczy na 1 roślinie w stadium zwartego kwiatostanu
lub
• 3-5 chrząszczy na 1 roślinie w stadium luźnego kwiatostanu.
Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie :
• prawidłowej agrotechniki,
• izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
• wysiew odmian wcześnie zakwitających,
• wysiew odmian wcześnie wznawiających wegetację wiosenną

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga – http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje -branżowe/Wyszukiwarka-środków-ochrona-roślin
2) Etykiety-instrukcje stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – http://www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona Roślin

Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3) Środki ochrony roślin stosuje się, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.


Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Izabela Kik