Aktualności

05.11.2014
Mobilny Punkt Informacyjny

Mobilny Punkt Informacyjny

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kluczborku  zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w dniu

14 listopada 2014r.(piątek):

w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie godz.: 12:30 – 14:30

Lasowice Wielkie 99A

46-282 Lasowice Wielkie

Tel.: 077 417 54 70 w. 113

e-mail: rgk@lasowicewielkie.pl

W czasie spotkania będą udzielane informacje nt.:

1. Nabór RPO WO 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach 12-26.11.2014r.;

2. Nabory w nowej perspektywie finansowej 2014-2020;

3. W jaki sposób uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych na działalność gospodarczą;

4. Jak uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę na rozwój firmy;

5. W jaki sposób rozliczyć  projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA UDZIAŁEM PROSIMY O KONTAKT

KONTAKT:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

tel. 077 418 52 18, wew.183, 180

e-mail: lpi.kluczbork@opolskie.pl

www.rpo.opolskie.pl

http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=292