Aktualności

14.04.2016
LOKALNY KONKURS GRANTOWY
Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM

Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie LGD

„Dolina Stobrawy”

zaprasza do udziału
w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM

w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX”

Granty do 6 tysięcy złotych

dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne z terenu gminy: Lasowice Wielkie do udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego omówiony zostanie regulamin konkursu oraz zasady wypełniania wniosku za pomocą generatora.
Spotkanie odbędzie się

18 kwietnia 2016r.(poniedziałek) o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Lasowicach Wielkich.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl/ w dniach 18.04 – 20.05.2016r. Regulamin konkursu wraz ze wzorem wniosku będą dostępne od 18 kwietnia br. na stronie: www.dolinastobrawy.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" Rynek 1, 46-200 Kluczbork, tel. 77/413 11 38; 530 111 550. Zapraszamy do konsultacji wniosków.