Aktualności

03.02.2020
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2020 r.
Gmina Lasowice Wielkie ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.