Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

22.05.2014
Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej
Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin mających charakter międzynarodowy. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że rozstanie w rodzin


KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. SPRAWIEDLIWOŚCI
Dyrekcja A: Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych
Dyrektor
Bruksela, 15/04/2014
DG JUST/Ares(2014)

Temat: Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej
Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin mających charakter międzynarodowy. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że rozstanie w rodzinie jest zawsze trudnym i przykrym wydarzeniem, ale gdy ma miejsce w kontekście międzynarodowym, związane z tym trudności i stres są często jeszcze większe.
Unia Europejska podjęła działania mające na celu uproszczenie sytuacji prawnej, wprowadzając przepisy, które usprawnią transgraniczną współpracę na płaszczyźnie sądowej. Mimo to świadomość istnienia tych instrumentów unijnych i dostępności praktycznej pomocy powinna być zwiększana.
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding, przy współpracy z mediatorem Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka Robertą Angelilli, ogłosiła rozpoczęcie kampanii uświadamiającej w kwestiach opieki nad dzieckiem, prawa do kontaktów z dzieckiem oraz rodzicielskiego uprowadzenia dziecka (patrz artykuł prasowy http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-451_pl.htm). Kampania ta na ma celu informowanie międzynarodowych par na temat przepisów Unii Europejskiej oraz wspieranie umów, które będą zawierane w najlepszym interesie dziecka.
Dla każdego z powyższych celów Komisja Europejska przygotowała ulotkę oraz krótkie filmy wideo, które można uzyskać w każdym języku Unii Europejskiej. Ulotki są dostępne w postaci papierowej i elektronicznej. Aby dotrzeć z informacjami o istniejących przepisach do jak największej grupy międzynarodowych par, Komisja zwraca się z prośbą o udzielenie jej pomocy w rozpowszechnieniu tych materiałów głównym stronom zainteresowanym. Liczymy na Państwa pomoc, mając nadzieję, że przyczyni się ona do sukcesu tej kampanii.
W załączniku znajdą Państwo wszystkie przydatne informacje i dane kontaktowe, dzięki którym będą mogli Państwo podjąć działania w ramach kampanii uświadamiającej.
Bardzo dziękuję za okazaną chęć współpracy.
Z wyrazami szacunku
Paraskevi Michou
2
ZAŁĄCZNIK
W jaki sposób mogę się zaangażować w kampanię?
Komisja Europejska potrzebuje wsparcia w zakresie rozpowszechniania ulotek i filmów wideo, do których dostęp można oferować za pomocą łączy z własnej strony internetowej lub w biuletynach, a także wykorzystując kopie fizyczne.
Gdzie mogę znaleźć odpowiednie materiały komunikacyjne?
Wersje papierowe ulotek
Kopie ulotek można zamawiać we wszystkich językach Unii Europejskiej (z wyjątkiem irlandzkiego) za pośrednictwem witryny stworzonej przez brytyjski oddział organizacji Ecorys: http://uk.ecorys.com/family
Wersje elektroniczne ulotek
Wersje elektroniczne ulotek można znaleźć w serwisie EU Bookshop:
 Ulotka na temat opieki nad dzieckiem: http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:DS0114161:PL:HTML
 Ulotka na temat rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę: http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:DS0114162:PL:HTML
Filmy wideo
Filmy wideo można wyświetlać i udostępniać za pomocą kanału w portalu YouTube należącego do Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości KE. Aby móc przesłać film wideo na swoją stronę, należy skopiować kod osadzania z portalu YouTube:
 Film wideo na temat opieki nad dzieckiem: https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-pl.do
 Film wideo na temat rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę: https://e-justice.europa.eu/content_parental_child_abduction-309-pl.do
Przekazujmy te informacje dalej!
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się o innych organizacjach w kraju, które mogą być zainteresowane tymi ulotkami i filmami, prosimy przekazać nam o tym informacje lub poprosić te organizacje o skontaktowaniem się z brytyjskim oddziałem Ecorys.
W razie jakichkolwiek pytań mogą się Państwo kontaktować z brytyjskim oddziałem Ecorys w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, przesyłając wiadomość pod adres: family@uk.ecorys.com.