Aktualności

30.01.2019
Informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkursy ofert

Informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego  ogłosił  konkursy ofert

w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i  odnowy wsi

W ramach priorytetu wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:
1) wspieranie uczestników Programu Odnowy Wsi i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji,
2) wspieranie działań promujących ideę odnowy wsi.

Wszystkie powyższe zadania powinny wpisywać się w 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywać się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy".

Na realizację wszystkich zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania programu odnowy wsi przeznaczono łączną kwotę do 250 000,00 zł, jednak maksymalna dotacja na realizację jednego zadania publicznego wynosi do 12 000,00 zł.

Ofert należy składać do 25 lutego 2019r. (wersja elektroniczna w generatorze eNGO oraz wersja papierowa).

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce "Komunikaty".


w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych

W ramach priorytetu wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:
1) wspieranie działań promujących dziedzictwo kulinarne

2) promocję regionalnych produktów tradycyjnych.

Wszystkie powyższe zadania powinny wpisywać się w 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywać się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy".

Na realizację wszystkich zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania programu odnowy wsi przeznaczono łączną kwotę do 100000,00 zł, jednak maksymalna dotacja na realizację jednego zadania publicznego wynosi do 10 000,00 zł.

Ofert należy składać do 8 marca 2019r. (wersja elektroniczna w generatorze eNGO oraz wersja papierowa).

SZKOLENIE

W związku z powyższym dnia 15 lutego  Urząd Marszałkowski organizuje szkolenie dla zainteresowanych przedstawicieli NGO, na którym szczegółowo omówione zostaną PRZEDMIOTOWE Konkursy ofert. Szkolenie odbędzie się w Opolu w siedzibie UMWO przy ul. Hallera 9, budynek C, I p, sala audytoryjna .

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu.

Termin zgłoszenia upływa w dniu 11 lutego 2019 r. do godziny 12:00.

Formularze zgłoszeniowe należy wysyłać jednocześnie na dwa e-maile: a.glab@opolskie oraz a.bodzioch@opolskie.pl Osoby do kontaktu: Pan Arkadiusz Głąb (tel. 77 44 82 124) oraz Pani Anna Bodzioch (tel. 77 44 82 109).

Szczegóły konkursu w załączeniu i na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce „Komunikaty” BIP Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem:

Załącznik do pobrania:

1.Formularz zgłoszeniowy na spotkanie

2. Klauzula-informacyjna-RODO

3. Program szkolenia 15.02.2019r.