Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

22.05.2013
Informacje o Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Siedzibą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich, gdzie prowadzona jest działalność konsultacyjno-motywująca i wspierająca dla osób uzależnionych od alkoholu i dla członków ich rodzin. Posiedzenia Komisji odbywają się na parterze w Sali Obrad Rady Gminy . W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby, które w sposób bezpośredni lub pośredni w swojej działalności stykają się z problemem alkoholowym. Dla potrzeb Komisji pracownicy socjalni przeprowadzają rodzinne wywiady z osobami nadużywającymi alkohol bądź z członkami rodziny.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą:

1. Zagaja Władysław – Przewodniczący

2. Niedziela Jowita – Z – ca Przewodniczącego

3. Hrywna Lech – Sekretarz

4. Jakubowski Marian – członek

5. Mastalerz Maria – członek

6. Kunicki Łukasz – członek.

Numer kontaktowy : 77-417-54-99

Harmonogram posiedzeń  na rok 2016 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lasowicach Wielkich:

· 13 styczeń

· 17 luty

· 16 marzec

· 13 kwiecień

· 11 maj

· 15 czerwiec

· 13 lipiec

· 10 sierpień

· 14 wrzesień

· 12 październik

· 9 listopad

· 7 grudzień.

W przypadku braku ważnych spraw posiedzenia Komisji będą odwoływane bądź przesuwane na późniejsze terminy.

Ponadto w dniu 22 czerwca 2016r. dokonana zostanie kontrola bądź wizytacja punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.