Aktualności

09.03.2017
Informacja Wojewody Opolskiego
Akcja wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, organizowana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Akcja wspierania przedsiębiorców rozpoczynających
działalność gospodarczą, organizowana przez
Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

http://www.startbiznesdp.pl/

http://www.opolskiepodatki.pl/