Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

02.02.2015
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny została wybrana Pani Agnieszka Piątek z Olesna.

Lasowice Wielkie, 22.01.2015r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny została wybrana Pani Agnieszka Piątek z Olesna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po dokonaniu analizy złożonej dokumentacji Komisja Rekrutacyjna postanowiła wybrać na w/w stanowisko Panią Agnieszkę Piątek ze względu na posiadanie wysokich kwalifikacji do wykonywania zawodu asystenta rodziny oraz doświadczenie pracy z dziećmi.

Z-ca Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich

Jowita Niedziela