Aktualności

09.07.2012
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2012.

Lasowice Wielkie 02.07.2012

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2012.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 171/12 z dnia 08 czerwca 2012, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 29 czerwca 2012 roku do Urzędu Gminy wpłynęła 1 oferta na realizację zadań o kwocie wnioskowanej dotacji 28 000 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 122/12  z dnia 16 stycznia 20112 roku dokonała oceny oferty w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie niniejszej inicjatywy.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji  Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5a w Opolu w kwocie 28 000 zł.

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat