Aktualności

21.10.2014
INFORMACJA o terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej do dnia wyborów
Na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych z dnia 25 sierpnia 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 789), podaje się do publicznej wiadomości miejsce i terminy dyżurów Komisji, pełnionych w celu realizacji zadań Komisji.

INFORMACJA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W LASOWICACH WIELKICH

z dnia 20 października 2014 r.

o terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej do dnia wyborów


Na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych z dnia

25 sierpnia 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 789), podaje się do publicznej wiadomości miejsce i terminy dyżurów Komisji, pełnionych w celu realizacji zadań Komisji.Komisja pełni dyżury:

1) w dniu 22.10.2014 r. w godz. 10.00 – 11.00

2) w dniu 27.10.2014 r. w godz. 10.00 – 11.00

3) w dniu 4.11.2014 r. w godz. 10.00 – 11.00

4) w dniu 12.11.2014 r. w godz. 12.30 - 13.30

5) w dniu 14.11.2014 r. w godz. 12.30 – 13.30Dyżury Komisja będzie pełnić w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich – Lasowice Wielkie 99 A

Tel. 77 417 54 89

Komisja ustaliła, że informacje dotyczące Gminnej Komisji Wyborczej będą podawane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich treści w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.lasowicewielkiei.pl, oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy.

Przewodniczący Gminnej
Komisji Wyborczej

/-/ Andrzej Landsberg