Aktualności

02.03.2017
Informacja o ozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2017 roku przez organizacje pozarządowe

Lasowice Wielkie 01.03.2017

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

informuje,

że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

w pierwszym półroczu 2017 roku

przez organizacje pozarządowe

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 251/17 z dnia 07 lutego 2017, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2017 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 28 lutego 2017 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 4 oferty na realizację w/w zadań.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 257/2017 z dnia 01 marca 2017 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 3 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

1/ LZS Lasowice Wielkie

w wysokości:

8 000 zł

2/ LZS Gronowice

w wysokości:

25 000 zł

3/ LZS Chocianowice

w wysokości:

12 000 zł


Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat