INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

INFORMACJA

DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

W OPOLU

z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca Informację o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury

Na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, w Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 22 lutego 2018 r. (zmienionej w dniu 13 marca 2018 r.) o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury wprowadzam następujące zmiany:

1. Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych wydłuża się do dnia 16 kwietnia 2018 r.

2. Zmianie ulega liczba urzędników wyborczych w niżej wymienionych gminach:


Domaszowice

1

Kamiennik

1

Lubrza

1

Olszanka

1

Pakosławice

1

Polska Cerekiew

1

Radłów

1

Świerczów

1

Wilków

1

Zębowice

1


dr Rafał Tkacz

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

 

Do po