Ekologia w gminie

15.05.2014
Informacja dotycząca ważności decyzji
Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

                                                                                                               Opole, dnia 14 maja 2014r.

 

 

 

Informacja dotycząca ważności decyzji

w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

 

 

 

Marszałek Województwa Opolskiego uprzejmie przypomina, że zgodnie                 z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r. poz. 21                        z późn. zm.) z dniem 23 stycznia 2015r. tracą ważność decyzje wydane przed dniem 23 stycznia 2013r, tj.:

1.     Zezwolenia na zbieranie,

2.     Zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

3.     Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz 32 ust. 3 ustawy                      z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku                                 i unieszkodliwiania odpadów.

 

Do dnia 23 stycznia 2015r. należy uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania,  zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

 Do pobrania decyzja.pdf