Aktualności

03.03.2016
Informacja dot. ankietyzacji PGN

Szanowny Mieszkańcu,

w związku z realizacją Opracowania i przygotowania do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lasowice Wielkie

Urząd Gminy Lasowice Wielkie zwraca się z prośbą o wypełnienie

ankiety dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Dziękując z góry za wzięcie udziału w badaniu podkreślenia wymaga fakt, iż dzięki aktywnej współpracy mieszkańców gminy Lasowice Wielkie, możliwe będzie pozyskanie rzetelnej wiedzy do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,  a co za tym idzie - wyznaczenia przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania z  Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020 uwzględniających realne potrzeby mieszkańców. Więcej informacji o projekcie PGN znajdą Państwo w zakładce Dla mieszkańca -> Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Prosimy o uzupełnienie ankiety do dnia 30 marca 2016 r.

Wypełnione ankiety można składać u sołtysa miejscowości, w sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,

przesyłać w wersji elektronicznej na adres ecosteps@vp.pl

lub pocztą na adres EcoSTEPS Przemysław Stępień, ul. Bystrzycka 9a, 55-220 Wójcice

ANKIETA

(www.lasowicewielkie.pl zakładka Dla mieszkańca -> Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)