Gospodarka Komunalna

22.02.2011
Informacja dla rolników

ROLNIKU !!!

ZAPOZNAJ SIĘ Z WAŻNĄ INFORMACJĄ

o zmianie w przepisach weterynaryjnych dotyczących produkcji mięsa na użytek własny (z tzw. uboju domowego)  • Właściciel cielęcia do 6m-ca życia, owcy lub kozy planujący dokonanie uboju tych zwierząt na terenie gospodarstwa winien powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku ul. Żeromskiego 3b o zamiarze dokonania takiego uboju co najmniej na 24 godziny przed ubojem

  • Właściciel świni planujacy dokonanie uboju tego zwierzęcia na terenie gospodarstwa winien zgłosić ten zamiar urzędowemu lekarzowi weterynarii co najmniej na 24 godziny przed ubojem

(WZÓR POWIADOMIEŃ ZNAJDUJE SIĘ U SOŁTYSA)


  • Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa poddaje się, na koszt posiadacza tego mięsa, badaniu poubojowemu na włośnie przeprowadzonemu przez urzedowego lekarza weterynarii.
PRZYPOMINA SIĘ, ŻE MIĘSO ZWIERZĄT PODDANYCH UBOJOWI NA TERENIE GOSPODARSTWA MOŻE BYĆ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE

NA UŻYTEK WŁASNY I NIE MOŻE BYĆ WPROWADZONE DO OBROTU.