Aktualności

06.05.2020
Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych
W związku z ogłoszeniem na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r., odnośnie wznowienia działalności przedszkoli w ograniczonym zakresie informujemy o sytuacji placówek przedszkolnych i zasadach przyjmowania

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

W związku z ogłoszeniem na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r., odnośnie wznowienia działalności przedszkoli w ograniczonym zakresie informujemy o sytuacji placówek przedszkolnych i zasadach przyjmowania dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

Samorządy mogą otworzyć przedszkola, stosując się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nie muszą jednak tego robić, jeżeli nie mogą zapewnić właściwej opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

W Gminie Lasowice Wielkie prowadzonych jest 6 przedszkoli. Organ prowadzący wraz z dyrektorami będzie podejmował działania, aby jak najlepiej przygotować placówki do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom zgodnie z wytycznymi GIS.

Zgodnie ze wskazówkami dla przedszkoli, które zostały opublikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego do przedszkoli będzie można przyjąć nie więcej niż 12 dzieci. Liczba ta może jednak być mniejsza, co wynika z faktu, iż na jedno dziecko i opiekuna powinno przypadać nie mniej niż 4 m2, przy czym nie można sumować powierzchni sal. Z tego względu do przedszkoli przyjmowane będą wyłącznie dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie pracują. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku stwierdzenia złego samopoczucia dziecka lub podwyższonej temperatury, będzie ono musiało zostać odizolowane, a rodzic/opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania go z przedszkola.

Bardzo krótki termin na przygotowanie jednostek do ponownego otwarcia przy jednoczesnym braku odpowiednich rozporządzeń, a przede wszystkim troska o zdrowie, bezpieczeństwo dzieci i pracowników praktycznie oznaczają brak możliwości zapewnienia właściwej i bezpiecznej opieki, a więc brak możliwości powrotu dzieci do przedszkoli już 6 maja 2020 r.

W tej chwili najbardziej prawdopodobnym terminem wznowienia działalności przedszkoli jest 14.05.2020 r., jednak może on ulec zmianie. Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby stało się to możliwie jak najszybciej.

Rodzice/opiekunowie, którzy zamierzają powierzyć dzieci pod opiekę w przedszkolu proszeni są o wypełnienie i złożenie podania dostępnego na stronie internetowej Zespołu lub profilach facebookowych przedszkoli, które można przesłać drogą e-mailową lub wrzucić do skrzynki pocztowej w Podstawowej w Lasowicach Wielkich lub w Szkole Podstawowej w Chocianowicach. W razie wątpliwości informację można uzyskać od dyrektorów zespołów.

Do pobrania wzór podania o przyjęcia dziecka podanie.doc

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Daniel Gagat