Informacje

23.02.2011
Informacja dla przedsiębiorców

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki,
ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice, tel./fax 032 259 86 73, 032 253-84-09,
e-mail: szkolenia@frdl.katowice.pl; www.frdl.katowice.pl
JAK UZYSKAĆ DOTACJĘ DO 300 TYS. ZŁOTYCH
NA ZAŁOŻENIE lub ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
NA TERENACH WIEJSKICH?
(PROW 2007-2013)
- Jesteś mikroprzedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terenie wiejskim lub do
5000 mieszkańców?
- Być może dopiero chcesz otworzyć własną firmę na terenie wiejskim i pozyskać środki unijne na
jej rozwój?
- A przede wszystkim chciałbyś przygotować poprawnie dokumenty wnioskując o dotacje
samodzielnie, nie ponosząc kilku tysięcy złotych kosztów za przygotowanie wniosku
aplikacyjnego przez firmy zewnętrzne?
Jeśli tak - zapraszamy Cię na nasze szkolenie!
Planowany termin ogłoszenia konkursu przez ARiMR III-IV kwartał 2011!!!
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o możliwościach realizacji projektów finansowanych z programu
funduszy europejskich PROW, oraz możliwość samodzielnego napisania wniosku o dofinansowanie na
tworzenie i rozwój przedsiębiorstwa - w szczególności poprzez warsztaty praktyczne.
Uczestnicy poznają specyfikę przygotowania projektów, prawidłowego wypełnienia wniosku aplikacyjnego
i realizacji projektu. Nauczą się również jak sprawnie i bez problemu przejść ocenę formalną i otrzymać
dofinansowanie.
W trakcie szkolenia dowiesz się:
-Jak prawidłowo przygotować wniosek o dotację w ramach działania Tworzenie i rozwój mikro
przedsiębiorstw na obszarach wiejskich?
-Jak wygląda procedura oceny wniosku?
-Jak napisać plan ekonomiczny inwestycji – warsztaty praktyczne?
-Jakich powszechnych błędów można łatwo uniknąć?
Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, księgowych, pracowników zajmujących się
pozyskiwaniem dotacji unijnych oraz wszystkich zainteresowanych finansowaniem inwestycji z funduszy
unijnych i osób, które są zainteresowane założeniem własnej firmy na obszarach wiejskich oraz
w miejscowościach do 5 000 mieszkańców.
Organizatorzy szkolenia: firma Kunštár Consulting oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Rekrutacja, bieżąca obsługa szkolenia: Zofia Chodarcewicz, tel. 032/253-63-77 nr wew.31, e-mail:
zchodarcewicz@frdl.katowice.pl
Zagadnienia merytoryczne: Agnieszka Kunštár, tel. 502 377 450, e-mail:
kunstar.consulting@gmail.com
Szczegółowy program szkolenia na stronie: www.frdl.katowice.pl
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki,
ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice, tel./fax 032 259 86 73, 032 253-84-09,
e-mail: szkolenia@frdl.katowice.pl; www.frdl.katowice.pl