Aktualności

12.04.2017
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCOWOŚCI LASKOWICE
INFORMACJA dot. kanalizacji w miejscowości LASKOWICE

INFORMACJA

dot. kanalizacji w miejscowości LASKOWICE

Termin na wykonanie podłączeń nieruchomości do wybudowanej sieci, na  podpisanie umowy na odprowadzanie  ścieków:

- do 30.06.2017 r.

Czynności w celu podłączenia się do kanalizacji:

Ø Wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej (formularze dostępne w Urzędzie Gminy, u Sołtysa, na stronie internetowej www.hydrokom.pl, w spółce „Hydrokom” w Kluczborku).

Ø Po otrzymaniu warunków technicznych – można będzie przystąpić do wykonywania własnej instalacji (od budynku do mieszczącej się na działce pompowni, studzienki kanalizacyjnej – bez jej podłączenia) - ten zakres można wykonać samodzielnie lub zlecić niezależnej firmie świadczącej takie usługi.

Ø Przed zasypaniem ułożonej instalacji przyłączeniowej, wykonanie jej należy zgłosić Przedsiębiorstwu Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” w Kluczborku - tel. 77/4181471 wew. 34.

Ø DO 30.06.2017 r. należy podpisać umowę na odprowadzanie ścieków z Przedsiębiorstwem Wodociągowym „HYDROKOM”,
ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork.

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

DANIEL GAGAT