Świadczenia Rodzinne

18.03.2016
Informacja dla interesantów

W dniu 02 kwietnia 2016 (sobota) w godzinach 8:00 – 13:00            
w pokoju nr 12

przyjmowane będą wnioski na

świadczenia wychowawcze

„Rodzina 500 plus”