Gospodarka Komunalna

22.02.2011
INFORMACJA
O zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 32 ust. 2 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Wójt Gminy Lasowice Wielkie, informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach znajdującym się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy - Lasowice Wielkie nr 99A pok. Nr 20 zamieszczono dane:

o decyzji Wójta Gminy Lasowice Wielkie znak GK-7625/2dec/05/06 z dnia 16.05.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na – „Remoncie urządzenia piętrzącego i przelewowego na zbiorniku rezerwacie przyrody „Smolnik" w Szumiradzie.”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone było na wniosek inwestora Nadleśnictwa Olesno Państwowego Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ul. Gorzowska 74, 46-300 Olesno reprezentowanego przez Pana Pawła Staniszewskiego Prezesa Zakładu Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. w Opolu przy ul. Morcinka 43, 45-317 Opole
Niniejszą informację ogłoszono:
· Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A w dniu 19.05.2006r.
· Na tablicy ogłoszeń w sołectwie Szumirad.
· Na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.lasowicewielkie.pl.