Aktualności

13.01.2020
Informacja
informujemy, że Centrum Pomocy Terrorystycznej działające przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało kampanię społeczną 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzeni

informujemy, że Centrum Pomocy Terrorystycznej działające przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało kampanię społeczną 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Kampania składa się z czterech animacji edukacyjnych prezentujących procedurę 4U – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij Atak!.

Procedura pokazuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego i jest dostępna na stronie http://4u.tpcoe.gov.pl