Aktualności

07.10.2011
III Miejsce w Kategorii "Najpiękniejsza wieś"
Dnia 24.09.2011 r. przedstawiciele sołectwa Chudoba odebrali nagrodę finansową w wysokości 10.000 zł. za zajęcie III miejsca w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w ramach konkursu „Piękna Wieś Opolska” .

Dnia 24.09.2011 r. przedstawiciele sołectwa Chudoba odebrali nagrodę finansową w wysokości 10.000 zł. za zajęcie III miejsca w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w ramach konkursu „Piękna Wieś Opolska” . Konkurs ten organizowany jest corocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,  skierowany do sołectw, które uczestniczą w Programie Odnowy Wsi Województwa Opolskiego.

Jest postrzegany jako jedno z najważniejszych wydarzeń Programu.

Dzięki nagrodzie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego docenia pracę i trud społeczności lokalnej zaangażowanej w kreowanie pozytywnego wizerunku wsi.

Zajęcie III miejsca to duże wyróżnienie dla Sołectwa i jego mieszkańców, tym bardziej iż rywalizacja była zacięta. Do edycji tegorocznego konkursu „Najpiękniejsza wieś” przystąpiło aż 10 sołectw województwa.

Chudoba jest miejscowością liczącą blisko 800 mieszkańców. Funkcję wiodącą działań na rzecz odnowy wsi pełni  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi” Dla Chudoby” oraz prężnie działająca jednostka  OSP. Interesującym i godnym zauważenia pomysłem mieszkańców  wsi na jej rozwój jest wykorzystanie naturalnego i historycznego potencjału wynikającego z tradycji dekarskich i utworzenie z Chudoby „Wioski Dekarzy”.

Zgodnie z tą specjalizacją powstały we wsi witacze oraz ścieżka edukacyjna ”Pokrycia Dachowe” pozwalająca w ciekawy sposób przybliżyć zawód dekarza i jego historię. Chudoba posiada też własną stronę internetową www.twojachudoba.pl , gdzie na bieżąco aktualizowane są wszystkie wiadomości dotyczące  działań wsi.

Dzięki nagrodzie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego docenił pracę i trud społeczności lokalnej zaangażowanej w kreowanie pozytywnego wizerunku wsi. Mieszkańcy otrzymali impuls do dalszego, ciągłego działania  i promowania  swojej  wsi , a tym samym naszej gminy.