Ogłoszenia o przetargach

04.07.2014
I n f o r m a c j a
Z pierwszego przetargu przeprowadzonego w dniu 04 lipca 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

Lasowice Wielkie, 2014 - 07 - 04

I n f o r m a c j a

Z pierwszego przetargu przeprowadzonego w dniu 04 lipca 2014 roku w  sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Laskowice wymienionych w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Zarządzenie Wójta Gminy nr 28/11 z dnia 28.02.2011 r. i nr 217/12                       z dnia 22.10.2012 r. oraz Zarządzenie nr 399/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu

dz. nr 2, k.m. 13 o powierzchni 0,1216 ha;

dz. nr 359/19, k.m. 7 o powierzchni 0,1100 ha;

Komisja w składzie :

1. Joachim Smolnik      -        Przewodniczący

2. Grażyna Wyrwa       -        Członek

3. Zygmunt Jacheć      -        Członek

Stwierdza ; postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone ponieważ do dnia 01 lipca 2014 roku, żaden z oferentów nie wpłacił żądanego wadium.

/ - /  Joachim Smolnik

Przewodniczący Komisji