Aktualności

27.03.2019
Gmina Lasowice Wielkie - Sprawozdanie
z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

Gmina Lasowice Wielkie - Sprawozdanie

z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

 

Do pobrania sprawozdanie.pdf