Aktualności

06.03.2011
Gmina Lasowice Wielkie

Żaden opis nie jest w stanie oddać piekna krajobrazu i bogactwa przyrody. To trzeba po prostu zobaczyć.

Wójt Gminy Lasowice Wielkie
Daniel Gagat

Powierchnia gminy wynosi 21.040 ha (211 km2), z czego lasy zajmują 12.799 ha, użytki rolne 7569 ha. Przez jej teren teren przepływają rzeki prawobrzeżnego dorzecza środkowej Odry: Bogacica, Budkowiczanka. Stobrawa.

Zajmujące ponad 60% terenu gminy użytki leśne w większości objęte są granicami obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, pośród którego znajdują się rezerwaty przyrody Kamieniec i Smolnik w Szumiradzie, częsciowo podtorfione Jezioro Czarne (Czarny Staw) w Lasowicach Małych, użytki ekologiczne w Tułach i w Chudobie oraz pojedyncze drzewa uznane za pomniki przyrody.

Gminja Lasowice Wielkie powstała w obecnym kształcie w roku 1973. Do końca 2005 r. z Siedzibą w Lasowicach Małych, od początku 2006 r. w macierzystej miejscowości - Lasowicach Wielkich.

Administracyjnie podzielona jest na 13 sołectw: Chocianowice, Chudoba, Ciarka, Gronowice, Jasienie, Laskowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Oś, Szumirad, Trzebiszyn, Tuły, Wędrynia.

Od 2006 r. stanowisko wójta piastuje Daniel Gagat, startując w wyborach z listy KWW Wsi Opolskiej, Wcześniej funkcję najważniejszej osoby w gminie sprawowali: Marian Kozuba (1973-75), Jerzy Borecki (1975-77), Stanisław Gawryś (1977-78), Celina Mular (1978-82), Ferdynand Siedlarz (1982-90), Eugeniusz Grzesik (1990-2006).

Spośród zabytków znajdujących się na terenie gminy do najcenniejszych, godnych polecenia do zwiedzania bądź obejrzenia, nalezą: kościoły katolickie - drewniane w Chocianowicach, Laskowicach, Lasowicach Małych, Lasowicach Wielkich i Wędryni oraz murowane w Chudobie i Tułach, kościół ewangelicki w Lasowicach Wielkich i kaplica ewangelicka w Lasowiach Małych, młyn w Tułach. Wszystkie kościoły drewniane znajdują sie na Szlaku Drewnianego Budownictwa Sakralnego.

Gmina dysponuje bazą noclegową: motel w Szumiradzie, gospodarstwo agroturystyczne w Chocianowicach oraz schronisko młodzieżowe w LAsowiach Małych oferuje pobyt z własnymi namiotami oraz przyczepami kempingowymi.

Samorząd gminy nawiązał współpracę partnerską z niemieckimi gminami Holle i Grunstadt-Land.