Kultura i Sport

22.02.2011
Dożynki parafialne w Lasowicach Wielkich

Jako pierwsze w gminie sołectwo Lasowice Wielkie zorganizowało tegoroczne dożynki.

W obu kościołach katolickim i ewangelickim odbyły się nabożeństwa dziękczynne za tegoroczne zbiory. Pięknie wystrojone kościoły oraz obejścia dodawały uroku uroczystościom.

W godzinach popołudniowych na placu Floriana odbyła się dalsza część festynu. Przedstawiciel Stowarzyszenia wręczyli bochenki chleba upieczone z tegorocznych zbóż Wójtowi Panu Danielowi Gagat, księdzu proboszczowi Andrzejowi Szymon i pastorowi Ryszardowi Pieron.

W swych słowach dziękowali za trud i pracę rolnikom a Bogu za pogodę umożliwiającą udane żniwa.

W dalszej części festynu częstowano się ciastem i kawą oraz korzystano z gillowych przysmaków. Zabawę urozmaicały min. występy zespołu ludowego ,, Jaźwinki ,, z Bierdzan oraz liczne konkursy i zabawy dla dzieci. Wieczorem do zabawy przygrywał zespół Helios.

,, Jak zwykle ,, nie dopisała pogoda ale humor i zabawa była udana.