DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU W 2018 R.

 

UWAGA !!! DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU !!!

MASZ AZBEST, KTÓRY CHCESZ USUNĄĆ ???

URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

DO 15 MARCA 2018 ROKU

DOKŁADNE INFORMACJE:

STRONA INTERNETOWA www.lasowicewielkie.plZAKŁADKA AZBEST

URZĄD GMINY, POKÓJ 19 –

TEL. 77/417 54 80

Dofinansowanie może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Pozostałą częścią kosztów (NIE MNIEJ NIŻ 15%)

obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

 


Do pobrania załączniki :

1. Wniosek.doc

2. Załącznik_1a.doc

3. Załącznik_1b.doc

4. Załącznik_2.doc

5. Załącznik_3.doc

6. Załącznik_4.doc

7. Załącznik_5a.doc

8. Załącznik_5b.doc

9. Załącznik_6.doc

10. Załącznik_7.doc

11. Załącznik_8a.xls

12. Załącznik_8b.doc

13. Załącznik_9.doc