DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU W 2017 R.

UWAGA !!! DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU !!!

MASZ AZBEST, KTÓRY CHCESZ USUNĄĆ ???

URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

DO 15 MARCA 2017 ROKU

DOKŁADNE INFORMACJE:

STRONA INTERNETOWA www.lasowicewielkie.plZAKŁADKA AZBEST

URZĄD GMINY, POKÓJ 19 –

TEL. 77/417 54 80

Dofinansowanie może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Pozostałą częścią kosztów (NIE MNIEJ NIŻ 15%)

obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.