DOTACJA

Informuję, iż Gmina Lasowice Wielkie otrzymała dofinansowanie na mocy umowy
dotacji nr 56/2017/G-29/OZ-ZOA/D z dnia 10 sierpnia 2017 r. w kwocie
14.308,10 w tym:

- ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w kwocie - 8.416,53 zł;

- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu w kwocie - 5.891,57 zł;

- beneficjenci końcowi - 2.524,96 zł.