DOTACJA

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lasowice Wielkie - w roku 2019"
W ramach naboru wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" Gmina Lasowice Wielkie otrzymała dotację na dofinansowanie zadania.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 32.990,22 zł.
Źródła finansowania przedsięwzięcia:
- 12.980 zł - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- 12.980 zł - Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
- 7.030,22 zł - Beneficjenci końcowi.