Dofinansowanie z EOG

22.02.2011
Dofinansowanie z EOG
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, iż projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie”- PL0496 w dniu 29.04.2009 r. otrzymał od Komitetu Mechanizmu Finansowego pozytywną decyzję dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Szacunkowy koszt całkowity projektu wynosi 724 526 euro. Poziom dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie przekroczy kwoty 436 988 euro oraz 85% całkowitego ostatecznego kosztu kwalifikowalnego ukończonego projektu. Celem bezpośrednim projektu jest rozbudowa systemu kanalizacji ściekowej dla wsi Lasowice Wielkie. Natomiast celem ogólnym jest poprawa zdrowia publicznego oraz ekologii wód powierzchniowych i podziemnych. Szacowany czas trwania projektu wynosi 19 miesięcy.

Przydatne linki:

http://www.eeagrants.org

http://www.eog.gov.pl

http://www.mos.gov.pl/mfeog

http://www.amb-norwegia.pl

http://www.iceland.is

http://www.liechtenstein.li

http://www.mrr.gov.pl

http://www.nfosigw.gov.pl

http://www.bip.lasowicewielkie.pl

Procedura przetargowa i rozstrzygnięcie przetargu na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie” na stronie www.bip.lasowicewielkie.pl w zakładce PRZETARGI