Aktualności

02.02.2015
Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Informuję, iż w dniach 7-10 maja 2015 Zarząd Województwa Opolskiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zaplanował kolejną edycję ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

Inauguracja całego przedsięwzięcia zaplanowana została w Głubczycach w dniu 8 maja br. natomiast w dnia 9-10 maja br. w Opolu odbędzie się „Weekend Europejski” z licznymi koncertami i innymi atrakcjami dla mieszkańców regionu.

Celem akcji „Dni Otwartych” jest udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców, projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE. Beneficjent biorący udział w „Dniach Otwartych…” powinien udostępnić miejsce realizacji projektu szerokiemu gronu zainteresowanych, przynajmniej na jeden dzień w okresie od 7 do 10 maja br.

Do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich mogą zgłaszać się beneficjenci, którzy realizowali projekty w ramach:

1. Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, tj. m. in.:

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

-  Interreg III A Czechy-Polska 2004-2006

2. Narodowej Strategii Spójności, tj. m. in.:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

- Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolitej Polska 2007-2013,

3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

4. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013.

Beneficjenci zainteresowani powyższym mogą zgłaszać chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie „formularza zgłoszeniowego” i przesłania go do dnia 04.02.2015 r. na adres: rgk@lasowicewielkie.pl

Załączniki:

Regulamin,

Formularz zgłoszeniowy.