Ekologia w gminie

05.01.2016
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2016r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/67/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/67/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015r.

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Do pobrania wzor deklaracji.doc