Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

17.01.2013
Dane Kontaktowe GOPS w Lasowicach Wielkich

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich
46-282 Lasowice Wielkie 99A
e – mail:
gops@lasowicewielkie.pl
tel. 77-417-54-88
fax. 77-417-54-91
Ośrodek czynny jest:
Poniedziałek, wtorek i czwartek – od 7.30 do 15.30
Środa – od 7.30 do 16.30
Piętek – od 7.30 do 14.30
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Nowak – Szepela
tel. 77-417-54-87 wew.118
Główna Księgowa
Sabina Pawlik - Stępień
tel. 77-417-54-99 wew. 109
Specjalista Pracy Socjalnej
Krystyna Radlok i Ewa Dąbek
tel.77-417-54-88 wew.119
Opiekunka
Benita Kowollik
tel. 77-417-54-88 wew. 119

Opiekunka

Gabryiela Pollak

tel. 77-417-54-88 wew. 119
Inspektor ds. świadczeń pomocy z społecznej

Jowita Niedziela
tel. 77-417-54-99 wew.109

Asysten rodziny Beata Prochota
tel. 77-417-54-88 wew. 119

 

Pracownicy socjalni dokonują odwiedzin wśród ludzi samotnych, starszych, niepełnosprawnych a także rodzin dysfunkcyjnych, aby zapobiec negatywnym skutkom zimy oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno – bytowych. Może nie dotarli do wszystkich? Jeżeli jest obok Ciebie ktoś taki kto potrzebuje pomocy zgłoś ten fakt do nas pod numerem telefonu 77 – 417 – 54 – 87 lub osobiście pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.