Aktualności

22.03.2017
Ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych
W związku z zaplanowanym treningiem , w ramach którego przewiduje się możliwość uruchomienia systemu alarmowania, informuje się mieszkańców gminy Lasowice Wielkie, że w dniach 22 -23 marca 2017 r. na terenie gminy mogą zostać ćwiczebnie uruc

Ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych

W związku z zaplanowanym treningiem , w ramach którego przewiduje się możliwość uruchomienia systemu alarmowania, informuje się mieszkańców gminy Lasowice Wielkie, że w dniach 22 -23 marca 2017 r. na terenie gminy mogą zostać ćwiczebnie uruchomione syreny alarmowe w ramach Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności poprzez wyemitowanie sygnału „Ogłoszenie alarmu”, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz.U z 2013 r. poz. 96).