Dofinansowanie z PROW

23.10.2012
CENTUM SPORTOWE w Gronowicach

 

\

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł Projektu:

Budowa Centrum Sportowego w Gronowicach

Działanie PROW 2007 – 2013:

Odnowa i rozwój wsi

Cel operacji:

Podniesienie standardu świadczonych usług rekreacyjno – sportowych na obszarach wiejskich poprzez modernizację istniejącego boiska oraz budowę nowego boiska wielofunkcyjnego co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Koszt projektu (zł):

Całkowita wartość:

548.070,64

Wkład Beneficjenta:

211.143,64

Wkład EFRROW:

336.927,00

Termin realizacji projektu:

Rozpoczęcie

Październik 2009

Zakończenie

Listopad 2010

 

 

 

 

 

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią sztuczną

 

Boisko piłkarskie - pełnowymiarowe