RPO i PROW 2014-2020

30.11.2017
Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Tytuł operacji:

Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

Cel operacji:

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Chocianowice poprzez budowę rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego

Planowane efekty rzeczowe operacji:

1 szt. – liczba nowych obiektów infrastruktury tj. wybudowanie 1 szt. rekreacyjnego  boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, tenisa ziemnego i koszykówkę.

Okres realizacji operacji:

2017 – 2018

Całkowity koszt operacji w zł

414 703,26

Wartość dofinansowania w zł

263.875,00 tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podziałanie:

 

 

Typ operacji

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania: wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Operacja realizacja w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"