BEZPIECZNE PROWADZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO.

BEZPIECZNE PROWADZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO.

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z dużym ryzykiem wypadków i chorób zawodowych.

Specyfiką pracy w gospodarstwach rolnych są zagrożenia spowodowane m.in. zróżnicowaniem wykonywanych czynności, sezonowym nasileniem prac, koniecznością obsługi zwierząt oraz wielu maszyn i urządzeń rolniczych.

Bezpieczeństwo osób pracujących w rolnictwie zależy w dużej mierze od wiedzy i doświadczenia właścicieli gospodarstw oraz od dobrej organizacji pracy. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od wielu lat zachęca rolników do stosowania w praktyce zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz eliminowania zagrożeń wypadkowych.

Istotną sprawą w bezpiecznym prowadzeniu gospodarstwa rolnego jest zachowanie właściwego stanu nawierzchni podwórza i obejścia oraz wydzielenie odpowiednich przejść poprzez: wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, odprowadzenie wód opadowych, posypywanie nawierzchni w okresie zimowym. Zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz ciągi komunikacyjne powinny być uprzątnięte i

niezastawione, gdyż przedmioty zbędne podczas pracy mogą ulec zniszczeniu lub stwarzać zagrożenie.

Studnie, szamba i wszelkiego rodzaju otwory należy prawidłowo zabezpieczyć mocnymi pokrywami.

Do pracy na wysokości zaleca się używać bezpiecznych drabin, odpowiednio wysokich, posiadających zabezpieczenia przed przechyleniem i poślizgiem. Wszystkie maszyny i urządzenia stosowane w gospodarstwie należy wyposażyć w kompletne osłony i zabezpieczenia ich ruchomych elementów, a naprawy i regulacje wykonywać po wyłączeniu napędu.

Wszystkich rolników zachęcamy do podjęcia trudu sukcesywnego eliminowania zagrożeń wypadkowych  w swoich gospodarstwach, do wprowadzania zmian poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy oraz przestrzegania zasad BHP. To inwestycja w zdrowie każdego rolnika i wszystkich osób w jego gospodarstwie.

W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej, przypominamy o obowiązku niezwłocznego, jak najwcześniejszego dokonania zgłoszenia go do Placówki Terenowej oraz zabezpieczenia miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika KRUS.

Rolników i ich rodziny serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach prewencyjnych organizowanych przez KRUS (informacje o działaniach znajdują się na stronie:www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl) oraz do korzystania z broszur, poradników i ulotek publikowanych na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

Anetta Buła-Kwiatek

PT KRUS Kluczbork